Hlavní stránka _
_
 O nás
.

Zájmové činnosti       Kroužek angličtiny

  Kroužek vede: Karolína Šídlová
  Probíhá: v úterý


   
  Kroužek keramiky

  Děti se seznamují s možnostmi
  zpracování keramické hlíny, rozvíjejí
  jemnou motoriku, fantazii, zručnost.

  Kroužek vede: Marie Hartmanová
  Probíhá: ve středu


 Kontakt
 Informace pro rodiče  Zaměstnanci
 Poprvé v MŠ
 Zájmové činnosti
 Organizace dne
 Jídelníček
 Příspěvek na vzdělávání a stravné
 Tradiční akce v MŠ
 Co si říkáme a zpíváme
 Fotogalerie
Školní řád
.
GDPR - Ochrana osobních údajů
-
- Návrh rozpočtu MŠ Prostějovičky 2019
- Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...

_ FOTO PREZENTACE
________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________
l
llll