MATEŘSKÁ ŠKOLA PROSTĚJOVIČKY
      O nás

      Aktuality

      Poprvé v MŠ

      Zájmové činnosti

      Organizace dne

      Jídelní lístek

      Příspěvek na vzdělávání,
      stravné

      Tradiční akce v MŠ

      Co si říkáme a zpíváme

      Fotogalerie

             2017/2018

             2016/2017

             2015/2016

             2014/2015

             2013/2014

             2012/2013

             2011/2012

             2010/2011

      Zaměstnanci

      Kontakt
Mateřská škola Prostějovičky
Prostějovičky 67
Plumlov
798 03
Organizace dne


6:30 - 9:30
dovoz a scházení dětí, volné spontánní hry a činnosti v centrech aktivity ve skupinách a individuálně, pohybové aktivity -TV chvilka, jóga, hygiena, přesnídávka v 8.30, hygiena, ranní kruh, sdílení, didakticky zacílené hry a činnosti v centrech aktivity – individuální, skupinové, frontální činnosti, jazykové chvilky, smyslové hry, hodnotící kruh
9:30 - 11:30
příprava na pobyt venku, pobyt venku – vycházka
11:30 - 12:00
oběd
12:00 - 14:15
hygiena, čištění zubů, příprava k odpočinku, odpočinek, náhradní „nespací“ tiché činnosti, zájmové kroužky
14:15 - 14:35
vstávání, převlékání, hygiena
14:35 - 14:55
svačina
14:55 - 15:30
odpolední činnosti a hry dětí podle volby dětí, rozcházení dětí, oblékání, příprava na odchod na autobus, odchod na autobusovou zastávkuRežim dne není závazný, je pružný, flexibilní, umožňuje začleňování zvláštních akcí (návštěvy rodičů, návštěvy divadelních představení, nepředvídané události……).
Zohledňuje momentální situaci, náladu skupiny.