Hlavní stránka _ _
 O nás

.

Organizace dne

6:30 - 9:30
 scházení dětí, volné spontánní hry a činnosti v
 centrech  aktivity ve skupinách a individuálně, pohybové  aktivity, TV chvilka, jóga, hygiena, přesnídávka v 8.30,  hygiena, ranní  kruh, sdílení, didakticky zacílené hry a  činnosti  v centrech  aktivity – individuální, skupinové, frontální činnosti,  jazykové  chvilky, smyslové hry, hodnotící kruh
9:30 - 11:30
 příprava na pobyt venku, pobyt venku – vycházka
11:30 - 12:00
 oběd
12:00 - 14:15
 hygiena, čištění zubů, příprava k odpočinku, odpočinek,  náhradní „nespací“ tiché činnosti, zájmové kroužky
14:15 - 14:35
 vstávání, převlékání, hygiena
14:35 - 14:55
 svačina
14:55 - 16:00
 odpolední činnosti a hry dětí podle volby dětí, rozcházení
 dětí
 Kontakt
 Informace pro rodiče
 Poprvé v MŠ
 Zájmové činnosti
 Organizace dne
 Jídelníček
 Příspěvek na vzdělávání a stravné
 Tradiční akce v MŠ
 Co si říkáme a zpíváme
 Fotogalerie Školní řád
.
GDPR - Ochrana osobních údajů
.
Rozpočet příspěvkové organizace
na rok 2020 (v Kč)
Střednědobý výhled rozpočtu
pro rok 2021 a 2022 (v Kč)
.
.
- .
-
  Režim dne není závazný, je pružný, flexibilní, umožňuje začleňování
  zvláštních akcí    (návštěvy rodičů, návštěvy divadelních představení,
  nepředvídané události……).

  Zohledňuje momentální situaci, náladu skupiny.